Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Testify Oy
Vanha Koivuniementie 14B
00930 Helsinki
Y-tunnus: 2804570-2

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Sakari Timonen
sakari.timonen@testify.fi

3. Rekisterin nimi

Testify Oy:n asiakas ja rekrytointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Keräämme ja tallennamme tietoa asiakas- ja työsuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Käsittelemme henkilötietoja rekrytointiin ja asiakkuuksiin tai muun asiallisen suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin.


Hakijoiden antamia hakemustietoja ei luovuteta rekrytointiprosessin ulkopuolelle ilman henkilön suostumusta. Käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus. Lähettämällä työhakemuksen, työnhakija antaa suostumuksen tietojen käsittelyyn edellä kuvattua tarkoitusta varten. Tallennettujen tietojen perusteella ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

5. Rekisteröidyt

Rekisteröidyt ovat työnhakijoita, jotka ovat lähettäneet työhakemuksen Testify Oy:lle tai nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöitä.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

– hakijan yhteystiedot: nimi, titteli, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite
– hakijan vapaamuotoisesti kirjoittamat tiedot
– koulutus- ja työkokemustiedot ja toivomukset tulevasta työtehtävästä
– kokemus- ja osaamisprofiilia kuvaavat tiedot
– profiilikuva
– muut hakijan luovuttamat tiedot
– Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto
– Markkinointilupa tai kielto
– Evästeiden kautta kerättävät tiedot
– Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, mahdollisesti yhtiö sekä kontaktitiedot kuten sähköposti ja puhelinnumero.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan henkilöltä itseltään, Testify Oy:n verkkosivuilta, julkisista lähteistä, Suomen Asiakastieto Oy:n kaupallisista palveluista ja Testify Oy:n tapahtumiin ja tapaamisiin osallistumisista.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

9. Ulkopuoliset tietojenkäsittelijät ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta osapuolille, jotka toimivat Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
Tietoja säilytetään Microsoftin Office 365 pilvipalveluissa ja mahdollisesti EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella.

Lisätietoa Microsoftin pilvipalveluiden tietosuojasta:

https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/Privacy/GDPR

10. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva
– Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
– Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
– Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
– Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
– Oikeus peruuttaa suostumus, mikäli käsittelyn oikeusperusteena on suostumus
– Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

Näiden lisäksi rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 § mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Näissä tilanteissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse, kts. rekisterin asioista vastaavan henkilön yhteystiedot.

11. Säilytysaika

Rekisterin sisältämät tiedot arvioidaan vuoden välein, jolloin rekisteristä poistetaan tarpeettomat yritys- ja henkilötiedot.

12. Evästeet

Käytämme evästeitä (cookies) testify.fi -sivuilla, jotta voimme viestiä paremmin ja kohdentaa sekä kehittää palvelujamme.

Eväste on verkkosivustolla kävijän päätelaitteelle tallentuva tekstitiedosto. Evästeen avulla verkkosivujen ylläpitäjä voi tunnistaa kävijän, kun hän seuraavan kerran vierailee sivustolla. Eväste voi myös toimia tunnisteena, kun kävijä vierailee toisen toimijan sivustolla. Tällöin hänelle voidaan toisen toimijan sivulla näyttää mainosta, joka kytkeytyy evästeen tallentaneeseen sivustoon. Kävijän tunnistus sisältää tietoja käytetystä päätelaitteesta, tehdyistä valinnoista ja selailluista sivuista.

Evästeiden antaman tiedon perusteella voimme tarjota käyttäjälle kohdennettua sisältöä sekä helpottaa sivujen käyttöä.

Selaimen asetukset voivat estää evästeiden käytön. Muuttamalla asetuksia evästeet saa käyttöön tai pois käytöstä. Jos estät evästeiden käytön, saattaa se vaikuttaa verkkosivuston toimintaan.
Testify.fi verkkosivustoilla käytetään Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua. Näitä työkaluja hyödynnämme sivuston liikenteen seuraamiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen.
Työkalujen avulla kerätty tieto saatetaan siirtää ja tallentaa näiden toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella. Google Analyticsin keräämät tiedot poistetaan 26 kuukauden kuluttua. Kerättyjä tietoja ei voi yhdistää yksittäiseen henkilöön.


Google Analytics lisätietoja:
https://policies.google.com/privacy?hl=fi