Testifyn palvelut

Testiautomaatio

Työkalujen valintaan vaikuttavia asioita ovat muun muassa automatisoitavan järjestelmän käyttämät teknologiat, kehitystiimin osaaminen ja tuntemus testityökaluista sekä muut mahdolliset liiketoiminta-alueen tai -ympäristön tuomat rajoitteet. Osaavat asiantuntijamme auttavat valitsemaan projektiisi automaation rakentamiseen sopivat työkalut. Autamme asiakkaitamme järjestelmien, työkalujen ja ympäristöjen asentamisessa ja käyttöönotossa sekä automaation rakentamisessa. Järjestämme tarvittaessa myös koulutusta työkalujen käyttöön ja autamme toimivien käytäntöjen omaksumisessa.

Testauksen hallinta

Kokeneet testipäällikkömme huolehtivat että testausprosessit ja testauksen työkalut ovat kunnossa. He myös seuraavat, että laadunvarmistus toimii vaatimusmäärittelyistä käyttöönottoon asti, sekä sen jälkeen myös ylläpidon aikana. Testipäällikkömme laativat testaussuunnitelmat ja huolehtivat, että hyväksyntätestitapaukset ovat laadukkaalla tasolla. He myös seuraavat, että itse testaukset sujuvat suunnitellussa aikataulussa ja halutussa laajuudessa. Myös helposti ymmärrettävät ja ajantasaiset testausraportit kuuluvat testipäälliköidemme perustyökaluihin.

RPA

RPA-kehitys eli ohjelmistorobotiikka auttaa asiakkaitamme tehostamaan liiketoimintaa automatisoimalla taustalla tapahtuvia jatkuvia prosesseja. Tämä vapauttaa esimerkiksi asiakaspalvelussa toimivien aikaa varsinaiseen asiakastyöhön, samalla kun robotti hoitaa taustalla tapahtuvat manuaalisesti suoritettavat toistuvat tehtävät.

Suorituskyky­testaus

Tuemme asiakkaitamme sovellusten suorituskyvyn testauksessa ja valvonnassa. Toteutamme suorituskykytestausta osana jatkuvaa ohjelmistokehitysprosessia integroimalla testit osaksi tiimin jatkuvan kehityksen työkalupakkia. Teemme myös tarvittaessa yksittäisiä suorituskykytestauksia tarpeittesi mukaan.

SAP- ja ERP-testaus

Meillä on kokeneita, useissa SAP-projekteissa työskennelleitä testipäälliköitä. Heille SAP-terminologia ja eri moduulien perustoiminnallisuudet ovat tuttuja, ja joita haasteet vanhojen liiketoimintaprosessien ja toiminta-tapojen sovittamisessa uuteen järjestelmään eivät yllätä. Tämä helpottaa kommunikaatiota SAP-konsulttien ja eri liiketoiminnan vastuuhenkilöiden välillä. Kyky kommunikoida sekä ohjelmistokehittäjien että liiketoiminnan kanssa on osoittautunut arvokkaaksi SAP-käyttöönottoprojektien hyväksyntätestauksissa.